PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB thực hiện từ 25/02/2019 22/02/2019 [HyperLink19]
2 TKB thực hiện từ 11/02/2019 12/02/2019 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2018 - 2019_Thực hiện từ ngày 14_01_2019 14/01/2019 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu học kì I, năm học 2018 - 2019 (Thực hiện từ ngày 27/8/2018) 26/08/2018 [HyperLink19]
5 Bộ các Nội quy, quy chế trường THCS Kẻ Sặt 06/09/2017 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu học kì I, năm học 2017 - 2018 (Thực hiện từ ngày 21/8/2017) 06/09/2017 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kì I, năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 22/8/2016) 16/08/2016 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu học kì I, năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 22/8/2016) 16/08/2016 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu học kì II, năm học 2015 - 2016 (Thực hiện từ ngày 4/1) 20/01/2016 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu HKI 2015-2016 (thực hiện từ 16/11/2015) 16/11/2015 [HyperLink19]
11 Kế hoạch từng tháng cấp THCS năm học 2015-2016 của PGD 24/09/2015 [HyperLink19]
12 Công văn 380/PGD về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và dạy học theo chủ đề 24/09/2015 [HyperLink19]
13 Công văn 1052/SGD về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và dạy học theo chủ đề 24/09/2015 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu HKI 2015-2016 (thực hiện từ 31.8) 24/09/2015 [HyperLink19]
15 DAnh sách học sinh yếu khối 6, 7,8 24/08/2015 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu HKI 2015-2016 (thực hiện từ 24.8) có cả TKB học thêm 24/08/2015 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu học kì II, năm học 2014-2015 (Thực hiện từ ngày 02/3/2015) 02/03/2015 [HyperLink19]
18 Danh sách học sinh yếu khối 6, 7, 8 17/01/2015 [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu HKII (thực hiện từ 13.01.2015) 14/01/2015 [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu năm học 14-15. Thực hiện từ 24-9-2014 03/10/2014 [HyperLink19]
    
123