PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi HSG khối 6, 7, 8 cấp trường năm học 2012-2013( Đề dành cho các trường và đề dành riêng cho Vũ Hữu) Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
2 Đề thi HSG khối 6, 7, 8 cấp trường năm học 2012-2013( Đề dành cho các trường và đề dành riêng cho Vũ Hữu) Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra và đáp án 3 môn Toán, N Văn, Anh HKII năm học 2012-2013 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra và đáp án 3 môn Toán, N Văn, Anh HKII năm học 2012-2013 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra và đáp án 3 môn Toán, N Văn, Anh HKII năm học 2012-2013 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
6 Đề và HD giải đề thi vào THPT Hà Nội môn N Văn năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
7 Đáp án và Đề thi vào THPT Hà Nội môn Toán năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
8 Đề thi và đáp án môn Toán vào THPT Nguyễn Trãi- Hải Dương năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
9 Đề thi và đáp án môn Văn vào THPT Nguyễn Trãi- Hải Dương năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
10 Đề và đáp án các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Đia, Anh thi vào THPT Nguyễn Trãi- Hải Dương năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
11 Đề và đáp án môn Toán thi vào THPT đợt 1 Hải Dương năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
12 Đề và đáp án môn Toán thi vào THPT đợt 2 Hải Dương năm 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
13 Bộ đề và đáp án thi HSG Huyện vòng II các môn năm học 2012-2013 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
14 Bộ đề và đáp án thi HSG Huyện vòng II các môn năm học 2012-2013 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
15 Đề thi HSG Huyện Chí Linh 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
16 Đề thi HSG lớp 9 môn Toán, Văn, Lý, Hóa quận Long Biên -Hà Nội Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
17 Đề thi HSG các môn Huyện Ninh Giang 2013-2014 Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
18 Đề và đáp án thi thử vào lớp 10 THPT vòng 2 - Môn Toán Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
19 Đề và đáp án thi thử vào lớp 10 THPT vòng 2 - Môn Văn Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
20 Đề và đáp án thi thử vào lớp 10 THPT vòng 2 - Môn Anh Vũ Đình Thêu [HyperLink19]
123456789