PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề cương ôn tập Hóa học 9 lần 2 (ngày 17/3/2020) Nguyễn Thị Huệ [HyperLink19]
2 Đề cương ôn tập Hóa học 8 lần 2 (ngày 17/3/2020) Nguyễn Thị Huệ [HyperLink19]
3 Bài tập Toán 9 làm từ 11/3 Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
4 Bài tập Toán 6 làm từ 11/3 Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
5 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7 (ngày 06/3/2020) Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
6 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 8 (ngày 06/3/2020) Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 6 (ngày 06/3/2020) Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
8 CÁC CHUUYEEN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC 8 Nguyễn Thị Huệ [HyperLink19]
9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 9 (ngày 04/3/2020) Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 9 (ngày 04/3/2020) Vũ Ngọc Khánh [HyperLink19]
11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 9 (ngày 04/3/2020) Nguyễn Thị Huệ [HyperLink19]
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 8 (ngày 04/3/2020) Nguyễn Thị Huệ [HyperLink19]
13 Đề cương ôn tập môn Lịch sử khối 9 Lê Thị Phương [HyperLink19]
14 Đề cương ôn tập môn Lịch sử khối 8 Lê Thị Phương [HyperLink19]
15 Đề cương on tập môn Lịch sử khối 7 Lê Thị Phương [HyperLink19]
16 Đề cương ôn tập môn Lịch sử khối 6 Lê Thị Phương [HyperLink19]
17 Đề cương ôn tập chương II Đại số 9 Vũ Thị Quỳnh Anh [HyperLink19]
18 Đề cương ôn tập môn Hoá 9 Trần Thị Hương Nhung [HyperLink19]
19 Đề cương ôn tập chương III Đại Số 8 Nguyễn Huy Thịnh [HyperLink19]
20 Đề cương ôn tập chương II Đại số 9 Nguyễn Huy Thịnh [HyperLink19]
12345678910