PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
38 Về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư- lưu trữ 2016 27/04/2016 [HyperLink19]
37 Công văn về việc xét và công nhận tốt nghiệp 2016 27/04/2016 [HyperLink19]
36 Về việc kiểm tra PCCC năm 2016 20/04/2016 [HyperLink19]
35 Giấy triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra thi đua năm học 2015-2016 20/04/2016 [HyperLink19]
34 Kế hoạch kiểm tra thi đua năm học 2015-2016 20/04/2016 [HyperLink19]
33 Kế hoạch dạy nghề đợt 2 năm 2016 20/04/2016 [HyperLink19]
32 Báo cáo SL, CL công chức, viên chức 2016 13/04/2016 [HyperLink19]
31 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra giáo dục huyện Bình Giang 13/04/2016 [HyperLink19]
30 Hội nghị chuẩn bị tham gia hội diễn văn nghệ 13/04/2016 [HyperLink19]
29 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban TPT Đội 13/04/2016 [HyperLink19]
28 Kế hoạch triển khai công tác phát hành SGK, SBT phục vụ 2016-2017 13/04/2016 [HyperLink19]
27 Kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2015-2016 05/04/2016 [HyperLink19]
26 Giấy triệu tập V.v tổ chức sinh hoạt chuyên môn" nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT môn TA 04/04/2016 [HyperLink19]
25 Quyết định về việc thành lập HĐ thi Tiếng anh trên Internet toàn quốc 01/04/2016 [HyperLink19]
24 Kế hoạch thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba 01/04/2016 [HyperLink19]
23 Triệu tập hội nghị bồi dưỡng SKKN gửi đi cấp tỉnh 31/03/2016 [HyperLink19]
22 Triệu tập giáo viên chấm SKKN cấp huyện 25/03/2016 [HyperLink19]
21 Về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kì 2 năm học 2015-2016 24/03/2016 [HyperLink19]
20 Về việc giao biên chế năm 2016 24/03/2016 [HyperLink19]
19 Công văn về việc tinh giản biên chế 2016 24/03/2016 [HyperLink19]
12345