PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lịch lao động (16/1/2012-18/ 1/ 2012) 05/03/2012 [HyperLink19]
2 Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh tháng 4 năm 2012 10/04/2012 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu thực hiện từ 2/4/2012. 10/04/2012 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức ngày 22.12 và các giải thi đấu môn giáo dục thể chất nam học 2011-2012 10/04/2012 [HyperLink19]
5 cong van di 16/04/2012 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC Năm học 2013- 2014 13/10/2013 [HyperLink19]
7 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC Năm học 2013- 2014 13/10/2013 [HyperLink19]
8 Đề khảo sát giữa HKII môn Toán, Văn, Anh 28/03/2014 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu tuần 36, 37 năm học 2013-2014 (thực hiện từ ngày 04/5/2014 đến 20/5/2014 06/05/2014 [HyperLink19]
10 Lịch kiểm tra HKII năm học 2013-2014 06/05/2014 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu tuần 36, 37 năm học 2013-2014 (thực hiện từ ngày 04/5/2014 đến 20/5/2014 08/05/2014 [HyperLink19]
12 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 08/05/2014 [HyperLink19]
13 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 09/05/2014 [HyperLink19]