PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông báo về việc phát bằng TN THCS 7/4/2016 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc thành lập HĐ coi GSG cấp trường khối 6+7+8 năm học 2015-2016 04/4/2016 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện an toàn về an ninh trật tự 2016 18/3/2016 [HyperLink19]
4 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo trường học an toàn về ANTT 2016 18/03/2016 [HyperLink19]
5 Đề nghị điểu chỉnh lại lương hưu cho bà Lê Thị Thu 01/03/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo kết quả thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài võ cổ truyền 01/03/2016 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với đ.c Hòa 01/03/2016 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc hưởng PCTN đối với đ.c Huệ 01/03/2016 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc hưởng PCTN đối với đ.c Hiểu 01/03/2016 [HyperLink19]
10 Biên bản về việc công khai tài sản, thu nhập năm 2015 27/01/2016 [HyperLink19]
11 Quyết định nâng bậc lương cho đ.c Ánh Tuyết 05/01/2016 [HyperLink19]
12 Quyết định nâng PCTN cho đ.c Nhung 28/11/2013 [HyperLink19]
13 Báo cáo kết quả nâng lương trước thời hạn năm 2013 22/11/2013 [HyperLink19]
14 Biên bản xét nâng lương sớm đợt 2 năm 2013 đối với cán bộ công chức 22/11/2013 [HyperLink19]
15 Biên bản xét nâng lương thường xuyên đợt 2 năm 2013 đối với cán bộ công chức 22/11/2013 [HyperLink19]
16 Biên bản xét nâng lương thường xuyên đợt 2 năm 2013 đối với cán bộ công chức 22/11/2013 [HyperLink19]
17 Báo cáo số lượng viên, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức 09/10/2013 [HyperLink19]
18 Báo cáo tình hình CSVC phục vụ công tác giáo dục thể chất và y tế trường học 02/10/2013 [HyperLink19]
19 Báo cáo VMIS đầu năm học 2013-2014 27`/9/2013 [HyperLink19]
20 Quyết định vban hành quy chế thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014 27/9/2013 [HyperLink19]
12