PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo nghệ thuật 2 37000
2 Sách tham khảo Mĩ thuật 2 105000
3 Sách tham khảo công nghệ 5 114000
4 Sách tham khảo âm nhạc 16 441100
5 tham khảo thể dục 17 272000
6 Sách tra cứu - từ điển 27 1154500
7 Thế giới trong ta 30 540000
8 Sách tham khảo thơ 39 846900
9 Sách tham khảo tiếng việt 41 762200
10 Sách tham khảo công dân 48 389500
11 Văn nghệ Hải Dương 50 497000
12 Sách Hồ Chí Minh 51 1746000
13 Sách tham khảo địa lí 52 920500
14 Văn học và tuổi trẻ 62 792000
15 Sách Khoa học sư phạm 63 2158500
16 Sách pháp luật 64 2098969
17 Sách tham khảo hình học 84 1772200
18 Sách tham khảo lịch sử 89 1030880
19 Sách tham khảo chung 100 10346100
20 Tác phẩm văn học 104 4865550
21 Sách tham khảo sinh học 134 2444400
22 Sách tham khảo hóa học 139 3498600
23 Tạp chí khoa học giáo dục 148 2682000
24 Toán học tuổi trẻ 150 1358500
25 Tạp chí Thiết bị giáo dục 152 2257100
26 Sách tham khảo giáo dục đạo đức 159 3835100
27 Dạy và học ngày nay 159 2537800
28 Sách tham khảo vật lí 162 3075200
29 Sách tham khảo tiếng anh 174 3813100
30 Vật lí và tuổi trẻ 211 1833300
31 Tạp chí thế giới mới 212 2789800
32 Sách thiếu nhi 262 3655500
33 Tạp chí giáo dục 266 4294900
34 Sách tham khảo văn học 362 9798200
35 Sách tham khảo toán 473 12128000
36 Sách nghiệp vụ 918 13911400
37 Toán tuổi thơ 1083 6324500
38 Sách giáo khoa 1336 10228300
 
TỔNG
7446
121355599