PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo nghệ thuật 2 37000
2 Sách tham khảo Mĩ thuật 2 105000
3 Sách tham khảo công nghệ 5 114000
4 Sách tham khảo âm nhạc 16 441100
5 tham khảo thể dục 17 272000
6 Sách tra cứu - từ điển 27 1154500
7 Thế giới trong ta 30 540000
8 Sách tham khảo thơ 39 846900
9 Sách tham khảo tiếng việt 41 762200
10 Sách tham khảo công dân 48 389500
11 Văn nghệ Hải Dương 50 497000
12 Sách tham khảo địa lí 52 920500
13 Sách Hồ Chí Minh 52 1753000
14 Sách Khoa học sư phạm 63 2158500
15 Sách pháp luật 64 2098969
16 Văn học và tuổi trẻ 67 852000
17 Sách tham khảo hình học 84 1772200
18 Sách tham khảo lịch sử 89 1030880
19 Tác phẩm văn học 104 4865550
20 Sách tham khảo chung 104 10418100
21 Toán học tuổi trẻ 121 1263500
22 Dạy và học ngày nay 129 2382800
23 Sách tham khảo sinh học 134 2444400
24 Sách tham khảo hóa học 139 3498600
25 Tạp chí khoa học giáo dục 154 3042000
26 Tạp chí Thiết bị giáo dục 156 2373100
27 Sách tham khảo giáo dục đạo đức 159 3835100
28 Sách tham khảo vật lí 162 3075200
29 Sách tham khảo tiếng anh 176 3854100
30 Tạp chí thế giới mới 212 2789800
31 Vật lí và tuổi trẻ 213 1873300
32 Sách thiếu nhi 266 3731500
33 Tạp chí giáo dục 276 4554900
34 Sách tham khảo văn học 365 9858500
35 Sách tham khảo toán 477 12285000
36 Sách nghiệp vụ 918 13911400
37 Toán tuổi thơ 1072 6584500
38 Sách giáo khoa 1336 10228300
 
TỔNG
7421
122614899