PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo nghệ thuật 1 19000
2 Sách tham khảo Mĩ thuật 4 169000
3 Sách tham khảo công nghệ 6 149000
4 Sách tra cứu - từ điển 21 427500
5 Sách tham khảo âm nhạc 23 628100
6 Tham khảo y học 26 797100
7 Thế giới trong ta 30 540000
8 Sách tham khảo thơ 38 789900
9 Sách tham khảo tiếng việt 41 762200
10 tham khảo thể dục 48 802000
11 Văn nghệ Hải Dương 50 497000
12 Sách Khoa học sư phạm 59 1553500
13 Sách tham khảo hình học 75 1600100
14 Sách tham khảo công dân 93 1571700
15 Văn học và tuổi trẻ 114 1820000
16 Sách Hồ Chí Minh 149 5644400
17 Tác phẩm văn học 151 5400500
18 Dạy và học ngày nay 170 3530800
19 Sách tham khảo địa lí 175 4141100
20 Toán học tuổi trẻ 179 2211500
21 Sách tham khảo lịch sử 179 4360180
22 Sách pháp luật 181 7270969
23 Tạp chí thế giới mới 212 2789800
24 Tạp chí Thiết bị giáo dục 221 4564100
25 Tạp chí khoa học giáo dục 223 6657000
26 Vật lí và tuổi trẻ 224 2093300
27 Sách tham khảo hóa học 226 5212500
28 Sách tham khảo sinh học 254 5227600
29 Sách tham khảo giáo dục đạo đức 289 7261500
30 Sách tham khảo chung 296 6891600
31 Sách tham khảo vật lí 301 6026000
32 Sách thiếu nhi 316 5841700
33 Tạp chí giáo dục 402 8589900
34 Sách tham khảo tiếng anh 408 10367500
35 Sách tham khảo văn học 814 20225900
36 Sách tham khảo toán 935 21000500
37 Toán tuổi thơ 1291 9714500
38 Sách giáo khoa 1760 22259400
39 Sách nghiệp vụ 2179 43455400
 
TỔNG
12164
232863749