PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo nghệ thuật 2 37000
2 Sách tham khảo Mĩ thuật 2 105000
3 Sách tham khảo công nghệ 5 114000
4 Sách tham khảo chung 16 872000
5 Sách tham khảo âm nhạc 16 441100
6 tham khảo thể dục 17 272000
7 Sách tra cứu - từ điển 27 1154500
8 Thế giới trong ta 30 540000
9 Thơ 34 671900
10 Sách tham khảo tiếng việt 41 762200
11 Sách tham khảo công dân 48 389500
12 Sách Hồ Chí Minh 48 1632000
13 Văn nghệ Hải Dương 50 497000
14 Sách tham khảo địa lí 52 920500
15 Văn học và tuổi trẻ 61 768000
16 Sách Khoa học sư phạm 63 2158500
17 Sách pháp luật 64 2098969
18 Tác phẩm văn học 69 2450550
19 Sách Chính trị - Kinh tế 79 9324100
20 Sách tham khảo hình học 84 1772200
21 Sách tham khảo lịch sử 89 1030880
22 Sách thiếu nhi 94 1745500
23 Sách tham khảo sinh học 134 2444400
24 Sách tham khảo hóa học 139 3498600
25 Tạp chí khoa học giáo dục 143 2382000
26 Toán học tuổi trẻ 146 1298500
27 Sách tham khảo giáo dục đạo đức 146 2810100
28 Tạp chí Thiết bị giáo dục 148 2141100
29 Dạy và học ngày nay 155 2437800
30 Sách tham khảo vật lí 162 3075200
31 Sách tham khảo tiếng anh 174 3813100
32 Vật lí và tuổi trẻ 207 1753300
33 Tạp chí thế giới mới 212 2789800
34 Tạp chí giáo dục 258 4094900
35 Sách tham khảo văn học 362 9798200
36 Sách tham khảo toán 473 12128000
37 Sách nghiệp vụ 918 13911400
38 Toán tuổi thơ 1078 6224500
39 Sách giáo khoa 1336 10228300
 
TỔNG
7182
114586599