PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 25/05/2020
- 6h30': đ/c Long, Ánh Tuyết, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- 7h00': chào cờ đầu tuần theo đơn vị lớp; GV chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bênh Covid-19; tuyên truyền về cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ"; đ/c Hương, Hiểu tập hợp và gửi về BGH: bản thông báo về thông tin cá nhân HS đã gửi CMHS, bản cam kết về ôn thi của HS;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- Cá nhân, tổ, bộ phận tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo danh mục để chuẩn bị cho Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT làm việc tại Bình Giang từ 27/5 và tại trường trong đầu tháng 6/2020; 
- 7h00': đ/c Thịnh hoàn thiện cập nhật thông tin HS lớp 9 dự thi thử THPT lần 3 trên website phòng GD;
- GV được phân công ra đề kiểm tra theo đề chung giữa kỳ II của môn Ngữ văn, Toán gửi đề về BGH; đ/c Thịnh chia phòng kiểm tra K6,7,8 (8 phòng).
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 26/05/2020
- 6h30': đ/c Q.Anh, Dưỡng, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- Cá nhân, tổ, bộ phận tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ công tác theo danh mục (chú ý về hồ sơ dạy học chính khoá đã tinh giản, trực tuyến, BD HSG, phụ đạo HSY, ngoại khoá TD), HN K9, TNST, ...);
- VP niêm yết danh sách HS K6,7,8 của các phòng kiểm tra theo đề chung giữa kỳ II.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 26/05/2020
- 6h30': đ/c Q.Anh, Dưỡng, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- Cá nhân, tổ, bộ phận tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ công tác theo danh mục (chú ý về hồ sơ dạy học chính khoá, trực tuyến, BD HSG, phụ đạo HSY, ngoại khoá TD, HN K9, TNST, ...);
- VP niêm yết danh sách HS K6,7,8 theo các phòng kiểm tra theo đề chung giữa kỳ II.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 27/05/2020
- 6h30': đ/c Hương, Huệ, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- 13h30: GV và HS K6,7,8 có mặt để kiểm tra theo đề chung môn Ngữ văn, Tiếng Anh (coi thi: đ/c Q.Anh, Nụ, Dưỡng, Dung, P.Nhung, Long, T.Nhung, Vân); tổ VP phục vụ, làm phách. (Môn Tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu phối hợp đánh giá ngoài theo bộ đề của "Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh Cambridge" - Cambridge Primary and Junior Achievers 2020).
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 28/05/2020
- 6h30': đ/c P.Nhung, Hiểu, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- 13h45: GV và HS K6,7,8 có mặt để kiểm tra theo đề chung môn Toán (coi thi: đ/c Hoà, T.Nhung, Vân, Long, Q.Anh, Dung, Khánh, P.Nhung); tổ VP phục vụ, làm phách;
- 16h30: bàn giao bài chấm cho GV Ngữ văn, Toán.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 29/05/2020
- 6h30': đ/c Dung, Ánh Tuyết, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- VP niêm yết danh sách HS lớp 9 dự thi thử THPT lần 3.
Tuần : 39 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 30/05/2020
- 6h30': đ/c Hoà, Khánh, ô. Bắc có mặt tại cổng trường hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thông tin y tế cơ bản;
- Hoạt động dạy học theo TKB;
- 7h15': đ/c Tuyn nhận đề thi thử THPT lần 3 tại phòng GD;
- Tiết Sh lớp: GV chủ nhiệm tiếp tục nhắc nhở HS thực hiện các quy định về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, cho HS lau khử khuẩn mặt bàn ghế HS để phòng tránh Covid-19; dành 1/2 thời lượng cho sinh hoạt ĐỘi chủ điểm tháng 5/2020 (đ/c Long gửi trước nội dung);
- 13h15': GV coi và HS lớp 9 có mặt để dự thi thử môn Hoá, Ngữ văn (coi thi: đ/c Khánh, Dưỡng, Vân); tổ VP phục vụ, làm phách;
- 14h00': đ/c Huệ học biểu điểm chấm trực tuyến; 15h00': đ/c Hương, Hiểu học biểu điểm chấm trực tuyến (trên MS_Teams).