PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Thị Mỹ Duyên
   Sinh ngày: 28/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 2 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Minh Đức
   Sinh ngày: 28/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 3 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hoàng Gia
   Sinh ngày: 28/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 1 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Khuyến khích kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hương Ly
   Sinh ngày: 24/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 4 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn chạy ngắn 100 m kì thi học sinh giỏi Điền kinh cấp huyện năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thị Ngọc Mai
   Sinh ngày: 25/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 2 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Minh Quân
   Sinh ngày: 28/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 3 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thị Duyên
   Sinh ngày: 24/06/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Khu 5 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thế Hiển
   Sinh ngày: 31/12/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Khu 6 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Đức Huy
   Sinh ngày: 26/06/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Khu 2 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn Nhảy xa kì thi học sinh giỏi Điền kinh cấp huyện năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Chu Quốc Anh
   Sinh ngày: 02/01/2005  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Khu 4 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Toán kì thi HSG cấp trường
   Năm học: 2016 - 2017
12345678910