PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6A431111
2Phạm Thị XuyếnÂm nhạc6B431111
3Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7A391111
4Phạm Thị XuyếnÂm nhạc7B401111
5Phạm Thị NguyệtÂm nhạc8A291111
6Phạm Thị NguyệtÂm nhạc8B321111
7Phạm Thị NguyệtÂm nhạc8C321111
8Lô Thị XuânCông nghệ6A421221
9Nguyễn Thị HuệCông nghệ6B431221
10Nguyễn Thị HuệCông nghệ7A391211
11Nguyễn Thị HuệCông nghệ7B401211
12Vũ Thị Quỳnh AnhCông nghệ8A291221
13Vũ Thị Quỳnh AnhCông nghệ8B321221
14Vũ Thị Quỳnh AnhCông nghệ8C321221
15Nguyễn Thị Ngọc DungCông nghệ9A351121
16Nguyễn Thị Ngọc DungCông nghệ9B331121
17Phạm Thị VânĐịa lí6A421111
18Phạm Thị VânĐịa lí6B431111
19Vũ Thị ThanhĐịa lí7A391211
20Vũ Thị ThanhĐịa lí7B401211
21Phạm Thị VânĐịa lí8A291111
22Phạm Thị VânĐịa lí8B321111
23Phạm Thị VânĐịa lí8C311111
24Vũ Thị ThanhĐịa lí9A351211
25Vũ Thị ThanhĐịa lí9B331211
26Lê Thị PhươngGdcd6A421111
27Lê Thị PhươngGdcd6B431111
28Lê Thị PhươngGdcd7A391111
29Lê Thị PhươngGdcd7B381111
30Lê Thị PhươngGdcd8A271111
31Lê Thị PhươngGdcd8B321111
32Lê Thị PhươngGdcd8C321111
33Lê Thị PhươngGdcd9A351111
34Lê Thị PhươngGdcd9B331111
35Nguyễn Thị HuệHóa học8A291231
36Nguyễn Thị HuệHóa học8B321231
37Nguyễn Thị HuệHóa học8C321231
38Nguyễn Thị HuệHóa học9A351231
39Nguyễn Thị HuệHóa học9B331231
40Lê Thị PhươngLịch sử6A431111
41Lê Thị PhươngLịch sử6B431111
42Lê Thị PhươngLịch sử7A391211
43Lê Thị PhươngLịch sử7B401211
44Lê Thị PhươngLịch sử8A291211
45Lê Thị PhươngLịch sử8B321211
46Lê Thị PhươngLịch sử8C321211
47Lê Thị PhươngLịch sử9A351111
48Lê Thị PhươngLịch sử9B331111
49Nguyễn Văn LongMĩ thuật6A431111
50Nguyễn Văn LongMĩ thuật6B421111
51Nguyễn Văn LongMĩ thuật7A 1111
52Nguyễn Văn LongMĩ thuật7B381111
53Nguyễn Văn LongMĩ thuật8A271111
54Nguyễn Văn LongMĩ thuật8B321111
55Nguyễn Văn LongMĩ thuật8C311111
56Nguyễn Văn LongMĩ thuật9A341111
57Nguyễn Văn LongMĩ thuật9B331111
58Lô Thị XuânNgoại ngữ6A422221
59Lô Thị XuânNgoại ngữ6B422221
60Lô Thị XuânNgoại ngữ7A392221
61Lô Thị XuânNgoại ngữ7B382221
62Trần Thị Hương NhungNgoại ngữ8A282221
63Trần Thị Hương NhungNgoại ngữ8B322221
64Trần Thị Hương NhungNgoại ngữ8C322221
65Trần Thị Hương NhungNgoại ngữ9A351221
66Trần Thị Hương NhungNgoại ngữ9B331221
67Lương Thị HoàNgữ văn6A422451
68Lương Thị HoàNgữ văn6B432451
69Lương Thị HoàNgữ văn7A392451
70Phạm Thị Thanh HươngNgữ văn7B402451
71Nguyễn Hồng HiểuNgữ văn8A272451
72Phạm Thị Thanh HươngNgữ văn8B322451
73Nguyễn Hồng HiểuNgữ văn8C312451
74Phạm Thị Thanh HươngNgữ văn9A352461
75Nguyễn Hồng HiểuNgữ văn9B332461
76Nguyễn Thị HuệSinh học6A431311
77Nguyễn Thị HuệSinh học6B431311
78Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học7A391311
79Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học7B381311
80Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học8A281311
81Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học8B321311
82Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học8C311311
83Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học9A351311
84Nguyễn Thị Ngọc DungSinh học9B331311
85Phạm Thị NhungThể dục6A421231
86Phạm Thị NhungThể dục6B431231
87Phạm Thị NhungThể dục7A391231
88Phạm Thị NhungThể dục7B401231
89Phạm Thị NhungThể dục8A271231
90Phạm Thị NhungThể dục8B321231
91Phạm Thị NhungThể dục8C311231
92Phạm Thị NhungThể dục9A351231
93Phạm Thị NhungThể dục9B331231
94Vũ Thị Quỳnh AnhToán6A422331
95Vũ Ngọc KhánhToán6B432331
96Vũ Thị NụToán7A392331
97Vũ Ngọc DưỡngToán7B402331
98Vũ Thị NụToán8A282331
99Vũ Ngọc DưỡngToán8B322331
100Vũ Thị NụToán8C312331
101Vũ Ngọc KhánhToán9A342331
102Nguyễn Huy ThịnhToán9B332331
103Nguyễn Trường TuynTự chọn6A     
104Nguyễn Trường TuynTự chọn6B     
105Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí6A431121
106Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí6B431121
107Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí7A391121
108Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí7B401121
109Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí8A291121
110Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí8B321121
111Vũ Ngọc KhánhVật lí8C321121
112Vũ Ngọc KhánhVật lí9A351221
113Vũ Ngọc KhánhVật lí9B331221