PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:54:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:46:26 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai11:39:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai11:36:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
5Khách vãng lai11:35:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
6Khách vãng lai11:28:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai11:18:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11715
8Khách vãng lai11:15:02 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai11:06:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai11:06:24 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai11:06:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai11:06:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
13Khách vãng lai11:04:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai11:04:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai09:56:13 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00281
16Khách vãng lai09:54:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8066
17Khách vãng lai09:52:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
18Khách vãng lai09:52:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19Khách vãng lai09:51:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai09:33:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
21Khách vãng lai09:30:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
22Khách vãng lai09:23:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8047
23Khách vãng lai09:21:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
24Khách vãng lai09:20:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai08:59:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai08:59:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai08:35:55 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai08:34:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
29Nguyễn Trường Tuyn08:34:20 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Nguyễn Trường Tuyn08:32:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/upload_tkb.aspx
31Nguyễn Trường Tuyn08:31:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
32Nguyễn Trường Tuyn08:31:47 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
33Nguyễn Trường Tuyn08:31:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Nguyễn Trường Tuyn08:31:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
35Khách vãng lai08:31:13 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai08:31:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai08:30:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
38Khách vãng lai08:30:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
39Khách vãng lai08:29:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai08:29:22 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=538
41Khách vãng lai08:26:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai08:25:13 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=510
43Khách vãng lai08:25:07 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
44Khách vãng lai08:20:42 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
45Khách vãng lai08:13:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10553
46Khách vãng lai08:11:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai08:07:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8031
48Khách vãng lai07:57:08 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai07:52:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6510
50Khách vãng lai07:40:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
51Khách vãng lai07:33:21 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
52Khách vãng lai07:31:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
53Khách vãng lai07:20:14 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11965
54Khách vãng lai07:02:54 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6547
55Khách vãng lai06:34:06 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai06:22:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai06:17:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
58Khách vãng lai06:12:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop.aspx
59Khách vãng lai06:10:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8048
60Khách vãng lai06:00:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8030
61Khách vãng lai05:35:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11710
62Khách vãng lai05:32:54 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
63Khách vãng lai05:31:28 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6406
64Khách vãng lai05:28:08 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11494
65Vũ Thị Nụ05:00:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
66Vũ Thị Nụ04:59:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
67Vũ Thị Nụ04:59:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
68Khách vãng lai04:59:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai04:59:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai04:50:33 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai04:31:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai04:29:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai04:15:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11062
74Khách vãng lai03:42:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
75Khách vãng lai03:08:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00285
76Khách vãng lai02:58:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
77Khách vãng lai02:56:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
78Khách vãng lai02:55:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
79Khách vãng lai02:26:08 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai00:39:38 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Lê Thị Phương00:27:20 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
82Khách vãng lai00:03:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26 3 2019