PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:42:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:41:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-60.05
3Khách vãng lai01:38:55 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai01:37:56 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
5Khách vãng lai01:27:24 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai01:25:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai01:16:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai01:09:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai01:09:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6510
10Khách vãng lai01:05:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
11Khách vãng lai01:02:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai00:57:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai00:54:56 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
14Khách vãng lai00:52:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
15Khách vãng lai00:50:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
16Khách vãng lai00:50:33 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
17Khách vãng lai00:50:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai00:47:59 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7618
19Khách vãng lai00:34:24 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKVH-00369
20Khách vãng lai00:20:37 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
21Khách vãng lai00:11:21 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VLTT-54.05
22Khách vãng lai00:07:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
23Khách vãng lai00:06:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKVH-00366
24Khách vãng lai00:02:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
22 11 2018