PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:36:44 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:32:59 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai22:10:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
4Khách vãng lai21:56:20 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai21:52:42 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai21:50:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
7Khách vãng lai21:46:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
8Phạm Thị Thanh Hương21:44:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
9Phạm Thị Thanh Hương21:44:24 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
10Phạm Thị Thanh Hương21:44:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Phạm Thị Thanh Hương21:43:45 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/kiem_dien/xem_kiem_dien_thang_08.aspx
12Phạm Thị Thanh Hương21:40:54 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_4.aspx
13Phạm Thị Thanh Hương21:40:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_4.aspx
14Phạm Thị Thanh Hương21:40:42 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
15Phạm Thị Thanh Hương21:40:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_lien_lac/thang_9.aspx
16Phạm Thị Thanh Hương21:40:13 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_lien_lac/thang_9.aspx
17Phạm Thị Thanh Hương21:39:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
18Khách vãng lai21:38:45 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai21:38:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai21:34:14 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8059
21Khách vãng lai21:30:37 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
22Khách vãng lai21:05:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai21:00:06 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai20:40:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai20:18:02 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Nguyễn Huy Thịnh20:03:44 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
27Nguyễn Huy Thịnh20:03:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
28Nguyễn Huy Thịnh20:02:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
29Khách vãng lai20:02:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai20:02:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
31Khách vãng lai20:02:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai19:54:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai19:32:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
34Khách vãng lai19:18:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=532
35Khách vãng lai19:16:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
36Khách vãng lai19:09:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
37Khách vãng lai19:04:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai18:52:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
39Khách vãng lai18:39:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
40Khách vãng lai18:33:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai18:28:45 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
42Khách vãng lai18:23:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai18:15:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
44Khách vãng lai18:03:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
45Khách vãng lai17:46:58 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai17:41:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
47Khách vãng lai17:41:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
48Khách vãng lai17:41:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai17:34:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
50Khách vãng lai17:33:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11499
51Khách vãng lai17:15:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8038
52Khách vãng lai17:06:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai17:06:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
54Khách vãng lai17:05:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
55Khách vãng lai17:05:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
56Khách vãng lai17:05:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
57Khách vãng lai17:04:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
58Khách vãng lai17:04:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
59Khách vãng lai17:04:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
60Khách vãng lai17:03:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61admin17:02:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
62Khách vãng lai17:02:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
63admin16:59:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
64admin16:59:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
65admin16:59:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
66Khách vãng lai16:59:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Vũ Ngọc Dưỡng16:59:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
68Khách vãng lai16:58:58 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
69Khách vãng lai16:58:56 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai16:58:54 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai16:58:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8065
72Khách vãng lai16:58:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
73Khách vãng lai16:58:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
74admin16:58:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
75Khách vãng lai16:58:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76admin16:58:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai16:57:22 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
78Nguyễn Huy Thịnh16:57:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
79Nguyễn Huy Thịnh16:57:07 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
80Nguyễn Huy Thịnh16:57:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
81Khách vãng lai16:56:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
82Khách vãng lai16:56:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai16:56:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
84admin16:55:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85admin16:54:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
86Khách vãng lai16:54:37 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
87Khách vãng lai16:54:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Vũ Đình Thêu16:46:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Vũ Đình Thêu16:43:45 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
90Vũ Đình Thêu16:41:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai16:40:33 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
92Khách vãng lai16:25:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKVH-00369
93Vũ Đình Thêu16:18:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/viet_lich.aspx
94Khách vãng lai16:18:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
95Khách vãng lai16:18:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
96Khách vãng lai16:11:14 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKVH-00363
97Khách vãng lai16:03:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
98Khách vãng lai15:51:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
99Khách vãng lai15:48:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
100Khách vãng lai15:46:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
101Khách vãng lai15:46:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
102Khách vãng lai15:46:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
103Khách vãng lai15:46:26 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
104Khách vãng lai15:46:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
105Khách vãng lai15:46:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
106Khách vãng lai15:46:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
107Khách vãng lai15:46:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai15:46:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
109Khách vãng lai15:27:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
110Khách vãng lai15:13:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
111Khách vãng lai15:06:07 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8030
112Khách vãng lai15:01:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
113Khách vãng lai14:58:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
114Khách vãng lai14:56:26 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
115Khách vãng lai14:46:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai14:34:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai14:30:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
118Khách vãng lai14:18:28 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
119Khách vãng lai14:18:23 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Khách vãng lai14:08:58 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai14:05:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
122Khách vãng lai14:05:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
123Khách vãng lai14:05:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
124Khách vãng lai14:05:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
125Khách vãng lai14:05:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
126Khách vãng lai14:05:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
127Khách vãng lai14:04:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
128Khách vãng lai14:04:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
129Khách vãng lai14:04:07 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai14:00:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
131Khách vãng lai14:00:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai13:57:37 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
133Khách vãng lai13:55:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
134Khách vãng lai13:52:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=428
135Khách vãng lai13:51:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
136Khách vãng lai13:50:56 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
137Khách vãng lai13:50:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
138Khách vãng lai13:50:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
139Khách vãng lai13:50:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai13:50:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
141Khách vãng lai13:50:06 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
142Khách vãng lai13:05:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
143Khách vãng lai12:14:16 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai12:12:13 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
145Khách vãng lai11:49:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
146Khách vãng lai11:48:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
147Khách vãng lai11:29:53 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
148Khách vãng lai11:29:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
149Khách vãng lai11:28:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
150Khách vãng lai11:28:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
151Khách vãng lai11:28:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
152Khách vãng lai11:28:02 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
153Khách vãng lai11:27:38 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
154Khách vãng lai11:27:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
155Khách vãng lai11:26:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=454
156Khách vãng lai11:26:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
157Khách vãng lai11:26:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=454
158Khách vãng lai11:25:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
159Khách vãng lai11:22:34 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
160Khách vãng lai11:22:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
161Khách vãng lai11:21:47 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
162Khách vãng lai11:21:31 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
163Khách vãng lai11:21:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
164Khách vãng lai11:08:09 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11495
165Khách vãng lai11:01:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
166Khách vãng lai10:52:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
167Khách vãng lai10:36:33 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8044
168Khách vãng lai10:22:27 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
169Khách vãng lai10:20:43 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10552
170Khách vãng lai10:18:09 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
171Khách vãng lai10:18:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
172Khách vãng lai10:17:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
173Khách vãng lai10:00:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8050
174Khách vãng lai09:57:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
175Khách vãng lai09:57:21 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai09:56:02 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
177Khách vãng lai09:54:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
178Khách vãng lai09:53:25 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
179Khách vãng lai09:53:09 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
180Khách vãng lai09:32:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
181Khách vãng lai09:19:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
182Khách vãng lai09:07:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=532
183Khách vãng lai09:02:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
184Khách vãng lai08:48:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
185Khách vãng lai08:46:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
186Khách vãng lai08:46:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
187Khách vãng lai08:43:37 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-61.08
188Khách vãng lai08:35:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
189Khách vãng lai08:32:38 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8065
190Khách vãng lai08:24:14 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
191Khách vãng lai08:15:56 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
192Khách vãng lai07:59:50 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
193Khách vãng lai07:51:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
194Khách vãng lai07:51:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
195Khách vãng lai07:50:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
196Khách vãng lai07:50:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
197Khách vãng lai07:50:04 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
198Khách vãng lai07:49:58 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKVH-00363
199Khách vãng lai07:46:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
200Khách vãng lai07:22:27 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
201Khách vãng lai07:22:24 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
202Khách vãng lai07:22:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
203Nguyễn Thị Huệ07:21:46 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
204Nguyễn Thị Huệ07:21:35 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
205Khách vãng lai07:21:22 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
206Khách vãng lai07:21:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
207Khách vãng lai07:21:10 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
208Khách vãng lai06:51:18 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8038
209Khách vãng lai06:31:45 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
210Khách vãng lai06:23:17 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
211Khách vãng lai06:14:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
212Khách vãng lai06:13:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10552
213Khách vãng lai05:47:51 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
214Khách vãng lai05:35:42 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8034
215Khách vãng lai05:34:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
216Nguyễn Huy Thịnh05:34:02 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Hai_mat/che_do_cho_diem_new.aspx
217Nguyễn Huy Thịnh05:32:41 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/che_do_cho_diem_k1.aspx
218Nguyễn Huy Thịnh05:32:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
219Nguyễn Huy Thịnh05:32:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
220Nguyễn Huy Thịnh05:32:20 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
221Khách vãng lai05:32:15 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
222Khách vãng lai05:32:12 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
223Khách vãng lai05:31:30 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8555
224Khách vãng lai05:31:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
225Khách vãng lai05:18:11 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11575
226Khách vãng lai04:59:29 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-61.06
227Khách vãng lai04:47:49 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
228Khách vãng lai04:47:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/video.aspx
229Khách vãng lai04:45:09 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
230Khách vãng lai04:40:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
231Khách vãng lai04:32:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
232Khách vãng lai03:55:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
233Khách vãng lai03:48:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
234Khách vãng lai03:44:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
235Khách vãng lai03:42:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8045
236Khách vãng lai03:28:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
237Khách vãng lai03:23:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
238Khách vãng lai03:17:14 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
239Khách vãng lai03:03:52 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8068
240Khách vãng lai02:50:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
241Khách vãng lai02:50:00 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11585
242Khách vãng lai02:48:39 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8055
243Khách vãng lai02:43:01 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
244Khách vãng lai02:41:20 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6509
245Khách vãng lai01:50:40 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6509
246Khách vãng lai01:37:47 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
247Khách vãng lai01:35:48 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6509
248Khách vãng lai01:26:19 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=VLTT-52.01
249Khách vãng lai01:15:58 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10553
250Khách vãng lai01:09:03 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
251Khách vãng lai01:07:57 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
252Khách vãng lai00:55:32 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
253Khách vãng lai00:44:07 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
254Khách vãng lai00:27:36 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
255Khách vãng lai00:07:38 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
256Khách vãng lai00:06:05 http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8041
22 9 2018